Geerarsa Nama Leenca Ajjeesee

Geerarsa Nama Leenca Ajjeesee

Geerarsa Nama Leenca Ajjeesee

Loon keessan dachaafadhaa,

 Leenca koon bobbaafadhaa,

 Leenca anffaarroon daggalaa

 Nat-ajjeesee maggalaa!

 Kolol- kololii booraa,

Abbaa jabboota boora

a Nat-ajjeesee ittiin kooraa,

 Abbaa joffee daggalaa Nat- ajjeesee maggalaa!

 Nat-ajjeesee maggalaa!

 Dubarri godoon bultuu,

 Kan haadha moote malee,

Ijoolleen booran simattuu,

Nan gaalamoote malee!

 Ya harmee koo danbalaatu,

Ya harmee koo danbalaatuu,

Ya harmee mucaa maraatuu,

Qal‟oon kee dhibeen naatuu,

 Mucaan kee gaalamoottee

Kan leenca harkaan haboottee!

 Kan leenca harkaan haboottee!

Leenca daggala keessaa,

 Ibidda saafaa keessaa,

 Yooman dhaqee seesuusaa,

Dha‟een buse ceekuu isaa,

 Daggalarra qaariseen,

 Qarriffaan facaasisee!

 Qarriffaan facaasisee!

 Isoobboo koo yadaalee,

An sanyii keen wallaalee,

 Gammoojjiin taa‟iin jedheen,

 Baddaattol si baase kaa,

Lafan adeemiin jedheen,

Mataattol si baase kaa!

 Mataattol si baase kaa

!(ObboShuree Fayyeeraa

Geerarsa Nama Leenca Ajjeesee
Geerarsa Nama Leenca Ajjeesee Privacy Policy for Geda bilisummaa

4 thoughts on “Geerarsa Nama Leenca Ajjeesee”

  1. Pingback: Geerarsaa Nama Gafarsa Ajjeesee – Geda Bilisummaa

  2. Pingback: about Gedausme – Geda Bilisummaa

  3. Pingback: Mammaaksota Oromoo – Geda Bilisummaa

  4. Pingback: Geerarsa Nama Leenca Ajjeesee - ^ ⬛⬜

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
%d bloggers like this: